Årsmøte 2023

En del av Norsk Botanisk Forening

Årsmøte 2023

april 19, 2023 Uncategorized 0

Innlandet botaniske forening ønsker velkommen til årsmøte onsdag 24. mai kl 19 på Stasjonen på Lillehammer.

Program:

 1. Valg av ordstyrer og møteleder
 2. Valg av referent og to personer til å underskrive referatet
 3. Utarbeide liste over fremmøtte, antall stemmeberettigete
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Gjennomgang av årsmelding for 2022
 7. Godkjenning av årsregnskap for 2022
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor (velges årlig av årsmøtet)
 10. Valg av valgkomité for neste årsmøte (velges årlig av årsmøtet)
 11. Innmeldte saker
 12. Eventuelt
 13. Foredrag ved Reidar Haugan: «Hvor er dinosaurene? Botaniske opplevelser fra feltarbeid på stillehavsøya Ny Caledonia.»

Enkel servering.

Det foreligger forslag til nytt styre i foreningen. Innmeldte saker skal være sendt leder senest 16. mai (e-post: reidar.haugan@lichen.no).

Vel møtt!