Årsmøte 2023

Innlandet botaniske forening ønsker velkommen til årsmøte onsdag 24. mai kl 19 på Stasjonen på Lillehammer. Program: Valg av ordstyrer og møteleder Valg av referent og to personer til å underskrive referatet Utarbeide liste over fremmøtte, antall stemmeberettigete Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Gjennomgang av årsmelding for 2022 Godkjenning av årsregnskap for 2022 Valg…
Read more


april 19, 2023 0