om oss

En del av Norsk Botanisk Forening

Innlandet Botaniske Forening er foreningen for planteinteresserte. Her er det plass til alle, og vi deler våre botaniske gleder og erfaringer med hverandre enten man er amatør eller ekspert.

Vi har det til felles at vi er opptatt av plantenes og naturens skjønnhet, uansett om det er vanlige eller sjeldne arter.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom det er noe du lurer på, eller har meninger om.

Asle Bruserud

Leder

as-brus@online.no


Anders Breili

Nestleder

andersbreili@hotmail.com


Kjersti Swendsen

Styremedlem

kswensen@online.no


Reidar Haugan

Styremedlem

reidar.haugan2@getmail.no


Per M. Langøien

Vara

per.m.langoien@roros.net


Maiken Edlund

Vara

mailund@frisurf.no