Nyheter

En del av Norsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Innlandet

Bli med oss på tur på Villblomstenes dag 16. juni 2024. Vi arrangerer to turer denne dagen; én i Gjøvik og én i Os. Turen i Gjøvik starter på Eiktunet kl 10 og går videre i nærområdet. Turen i Os starter ved Haugsvollen kl 11 og går videre inn mot seterområdet nord for Sætersjøen. Les…
Read more


juni 7, 2024 0

Bli med på fotokonkurranse!

Norsk Botanisk Forening arrangerer fotokonkurranse med motivet «norske blomsterenger». Frist for å sende inn ditt bidrag er 1. oktober 2024. Les mer her: https://botaniskforening.no/fotokonkurranse2024


mars 15, 2024 0

Bli med på tur til Rotlia 5. mai 2024

Bli med oss på tur til Rotlia søndagen 5. mai 2024. Les mer om turen på siden «Aktiviteter» oppe til høyre på denne siden.


mars 15, 2024 0

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Innlandet Botanisk Forening ble avholdt den 23. januar 2024 på Hamar. Viktige saker som ble tatt opp på styremøtet var: Gjennomgang av årsmelding og årsregnskap for 2023. Valg av leder i styret, samt øvrige styremedlemmer og varamedlemmer som var på valg, inklusive i valg valgkomitéen. Endringer i vedtektene. Planlagte aktiviteter i 2024.


mars 15, 2024 0

Årsmøte 2023

Innlandet botaniske forening ønsker velkommen til årsmøte onsdag 24. mai kl 19 på Stasjonen på Lillehammer. Program: Valg av ordstyrer og møteleder Valg av referent og to personer til å underskrive referatet Utarbeide liste over fremmøtte, antall stemmeberettigete Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Gjennomgang av årsmelding for 2022 Godkjenning av årsregnskap for 2022 Valg…
Read more


april 19, 2023 0

Årsmøte i Innlandet Botaniske Forening 2020

Innlandet botaniske forening ønsker velkommen til årsmøte mandag 9. mars kl 18-20 på Stasjonen, Lillehammer. Program: Vanlige årsmøtesaker: Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2019, fastsetting av kontingent Foreløpig ekskursjonsprogram 2020 Lysbildeforedrag ved Asle Bruserud: Flora og vegetasjon i Vest-Finnmark, bilder og inntrykk fra sommeren 2019. Enkel servering


februar 24, 2020 0

Årsmøte i Innlandet Botaniske Forening 2019

Innlandet Botaniske Forening innviterer til årsmøte og foredrag. Tirsdag 19. mars kl 19.00Stasjonen, LillehammerDet blir enkel servering Foredrag holdes av Jon Bekken«Blant orkideer og endemiske arter på Sicilia våren 2018» Møt opp og bli kjent med dem som står for styre og stell i foreningen, og med de nye tillitsvalgte som stiller til valg. Vi…
Read more


mars 15, 2019 0