Informasjon til turledere

Villblomstenes dag 19. juni 2011

Til turleder!
Som turleder er det viktig at du tenker på:

1. Hvor skal turen gå?
Floraen behøver ikke være spesiell. VD er beregnet på å få med folk som har lite plantekunnskap. Folk som kan mye, er også velkommen. De vil alltid være en ressurs for alle som er med. Det er viktig å velge et sted som er lett å finne. God parkeringsplass er også viktig. De siste årene er det enkelte turer som spesielt har tenkt på barna. Det er viktig at barna også kan ha glede av turen. Vil du legge til rette for funksjonshemmede (rullestolbrukere) er det viktig å tenke nøye gjennom om det praktiske er i orden. Det er viktig at innvandrere kan delta i arrangementene.

2. Når skal turen starte?
Siden det er søndag bør den kanskje starte etter kirketid. Dette kan tilpasses lokalt. Vi har flere gode eksempler på at dette har vært godt samarbeid med kirken. Det er viktig å bestemme hvor lang turen er, hvor lenge den varer og om det skal være spisepause. Det er også viktig at publikum har kjennskap til terrrenget. Bratt lende og behovet for gummistøvler er viktig å informere om.

3. Samarbeidspartnere er gunstig
Det er viktig å avklare samarbeid tidlig. Enkelte av samarbeidspartneren ønsker å planlegge turen før jul. Samarbeidet kan føre til svært forenkla markedsføring da samarbeidspartnerne kan sende ut innbydelser i vanlige forsendelser. Mange organisasjoner har også nettsider der turer kan legges inn. Forslag til samarbeidspartnere: Naturlos, turistforeninger naturvernforeninger, turistforeninger, hagelag, historielag og lokale venneforeninger til ulike institusjoner, bondelag, 4H, Barnas Turlag, menigheter, sokneråd med mer. Norsk Botanisk Forening er hovedarrangør av Villblomstenes dag, men gode samarbeidspartnere er viktig.

4. Fellesmerkenavnet: Villblomstenes Dag/Villblomanes Dag (Les mer..)
Norsk Botanisk Forening har fått godkjent navnet av Patentstyret. Dette innebærer visse forpliktelser:
Turene er gratis for deltakerne. Dette er politikken i hele det nordiske området der Villblomstenes dag arrangeres, og vi kan ikke ha enkeltturer som bryter med dette prinsippet. Turledelse foregår på frivillig, ubetalt basis. Hvis enkelte turledere skulle få betalt, ville det oppleves som urettferdig av alle de turlederne som tar på seg turer av idealistiske grunner. Norsk Botanisk Forening er nasjonal arrangør av dagen. Villblomstenes dag er ikke en dag vedtatt av FN, Nordisk Ministerråd eller noen annen offisiell instans. Det er Dansk Botanisk Forening som i løpet av 18 år med en enorm mengde nedlagt frivillig arbeid har opparbeidet dagen. Det samme har Norsk Botanisk Forenig og Svensk Botanisk Forening gjort de sju årene dagen har vært arrangert her. Uten dette arbeidet hadde dagen ikke eksistert. Det er derfor bare rett og rimelig at ingen turer arrangeres uten at den nasjonale arrangøren nevnes.

5. Evaluering
Send evalueringsskjema mens du har turen friskt i minne, og senest innen 1. juli. Vi ønsker at evaluering blir sendt på epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , men det er selvfølgelig fint om du bruker post også. Adresse: May Berthelsen, Manheimstrondi 499 A, 3840 Seljord.

Det er kjempefint om du sender et referat og bilder fra turen.

6. Plakater
Du kan laste ned å plakater herfra og selv skrive ut. 

Last ned A4-plakat

7. Lurer du på noe?
Lurer du på noe kan du ta kontakt med Nasjonal koordinator

May Berthelsen, Manheimstrondi 499 A, 3840 Seljord
Telefon: 35 05 01 93 eller 90 18 37 61 eller nærmeste grunnorganisasjon. På nettet finner du mer informasjon på www.villblomstenesdag.no