Blyttia

Blyttia er tidsskriftet for Norsk Botanisk Forening. Blyttia kommer med fire nummer i året.
Artikler i Blyttia er indeksert/abstrahert i: Bibliography of Agriculture, Biological Abstracts, Life Sciences Collection, Norske Tidsskriftartikler og Selected Water Resources Abstracts.
Sats: Blyttia-redaksjonen. Trykk og ferdiggjøring: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Redaksjonenen
Jan Wesenberg (redaktør)
Leif Galten
Klaus Høiland
Maria Ladstein
Mats Nettelbladt

Engelskkonsulent: Paul Shimmings

Gå til Blyttias egen nettside:

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/index.htm