Innmeldingsskjema

Som medlem i Norsk Botanisk Forening, blir du tilknyttet en av våre 12 grunnorganisasjoner. Du kan velge om du vil ha det landsdekkenede tidskriftet vårt, Blyttia. Medlemskap med Blyttia kalles A-medlemskap og uten B. Du kan også få tilleggsmedlemskap i andre grunnorganisasjoner.
Se oversikt over kontingenttyper og satser her